Nasze warsztaty przygotowujemy w oparciu o metody: Action Learning, Grupy Balinta, Metoda Aktywizująca Przeżywanie, GROW, Design Thinking, MTQ48 (Badanie siły i odporności psychicznej) oraz coaching grupowy i zespołowy według standardów International Coach Federation.

Celem warsztatów jest rozwój umiejętności czerpania satysfakcji z pracy w efektywnym zespole. Wykorzystane przez nas narzędzia umożliwiają pracę i doświadczanie na dużo głębszych poziomach niż tylko wiedza i umiejętności. Uczestnicy mają możliwość dotarcia do swoich zasobów, które mogą z sukcesem wykorzystywać w realizacji wyznaczonych celów indywidualnych i zespołowych. Praca z zespołem wykonywana jest na poziomie przekonań, wartości, tożsamości oraz misji. Moduły zawierają m. in. pracę ze zmianą, identyfikację ograniczeń, bezpieczną konfrontację, budowanie zaufania i bezpieczeństwa pomiędzy członkami zespołu oraz liderem, aktywne szlifowanie kompetencji psychospołecznych.

Cały proces ma za zadanie pokazać to, co nieświadome, a jest wspierające w efektywnym i sprawnym rozwoju zespołu.